چقدر زود دیر می شود

بال های کودکیم می سوزند

وقتی سایه ی من بزرگ میشود

بال های کودکیم میسوزند

ازوقتی همه چیزراخوب فهمیدم

بال های اطرافیانم خاکستر شدن

ودیگر فرصتی برای پرواز ندارند

ثانیه ها کاش می ایستادند

وتلاش برای تمام شدن نمی کردن

تا من بال هایم را خاموش کنم

ای کاش دوباره فرشته میشدم

ودر حسرت ، به پایان نمی رسیدم 

که چقدر زود دیر میشود............. .

/ 6 نظر / 18 بازدید
پویا حسین خانی

سلام ؛ رد پای تو بر سنگ فرش خیس خیابان نگاه مرا تا ابدیت خواهد برد و انتظار دستانت ... تمام نفس هایم را ؛ حضورتان در فضای مجازی را تبریک می گویم و امیدوارم سپید باشید و سپید بنویسید ، زیبائی قلم زدن در خون شما موروثی ست :) چند خط ابتدائی را بداهه نوشتم . در پناه حق باشید

محمد صاحبی

شیدا جان متن قشنگیه

انسان

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]تو همين الانشم فرشته هستي اي شلوخ.