اتفاق..

افتاد آنسان که برگ                   -آن اتفاق زرد-                                    می افتد افتاد آنسان که مرگ                    -آن اتفاق سرد-                                       می افتد اما او سبز بود  و  گرم ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 36 بازدید
شهریور 93
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
5 پست