نیاز نیست تاریخ تولد خویش را از عدد ١٣٨٨ کم کنیم

عمر ما به اندازه حرکت زمین به دور خورشید نیست

عمر ما به اندازه حرکت ما به دور خورشید حق است

عمر ما به اندازه سپری شدن  روز ها و شبها نیست

عمر ما  به اندازه  حقگویی و  حق  خواهی  ماست

عمر ما به اندازه گذشت دقیقه ها و ثانیه ها نیست

عمر مابه اندازه حرکت ماازبخل به سمت گذشت است

 عمر ما  به انداز تغییر  ماهها  و  فصل ها نیست

عمرمابه اندازه حرکت مااز عیبجویی به عیب پوشی است

عمر مابه اندازه حرکت از فاش کردن به سمت رازداری است

عمر ما به اندازه حرکت ازسوء ظن به سمت حسن ظن است

شما چند سال دارید؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست های کاغذی تو..

 

دست های کاغذی تو

توی پاکت

بایه جوهر ابی

زندگی مو خط زد

دست های سرده من

با تردید

عشق چند روزه ی تو رو روی زمین پرت کرد

عکس تو توی قاب قهوه یی کج شد

عشق من با نامه ی تو

خاکستر شد

دست های کاغذی تو

عشق چند روزه ی منو

با یه جوهر ابی

خط زد ..

 

 

 

 

 

 

 

 عیدتان مبارک-.-.-.-.-هورا

 

+ تاريخ ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ نويسنده شیدا عباسی نظرات ()