.پرواز زبان کبوتران است.گفتار این زبان این است:هرگاه بالی گشوده شود جهان کوچک می شود و زمین با تمام بزرگی خویش زیر بال می افتد.

.شاید هیچ یک از فرشته ها انسان نباشند اما بعضی ازانسان ها فرشته اند که به جای پرواز در آسمان در زمین گام بر می دارند.

.گریه اگر بی صدا باشدفریاد است و هر اندازه بی صدا تر شود..عمیق ترو فریادتر می شود.

.هر کس که با عقلش بخندد و با روحش گریه کند عارف است..وکسی که با عقلش گریه کند و به روحش بخندد فیلسوف است.

.شما انسان هستید و انسان باران است.باران از آسمان به زمین سرازیر می شود و انسان... از زمین به آسمان می بارد.

.برخلاف فریاد که می ترساند گریه هرگز کسی را نمی ترساند. هراندازه که بلند و زیاد فریاد کنید ممکن است کسی باشد که آن را بلند تر و زیبا تر از شما ادا کند اما اگر گریه کنید و گریتان عمیق باشد کمتر کسی خواهد توانست به عمق گریهء شما ..گریه سردهد..

             (کریم فیضی)  

 

+ تاريخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ نويسنده شیدا عباسی نظرات ()